Skip links

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

EUROPAP TEZOL

Sürdürülebilirlik Komite Görev ve Çalışma Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

PDF DOKÜMAN
PDF DOKÜMAN

Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları

PDF DOKÜMAN

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

PDF DOKÜMAN