Skip links

İZAHNAME

EUROPAP TEZOL

İzahname

PDF Dökümanı

Ek-1 Şirket Esas Sözleşmesi

PDF Dökümanı

Ek-2 Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi

PDF Dökümanı

Ek-3 30 Haziran 2021, 2020 ve 31 Aralık 2020, 2019, 2018 tarihleri itibariyla konsolide finansal tablolar ve özel bağımsız denetçi raporu

PDF Dökümanı

Ek-4 Bağımsız Denetim Kurulusu Sorumluluk Beyanları

PDF Dökümanı

Ek-5 Akol Hukuk Bürosu 30 Temmuz 2021 tarihli Hukukcu Raporu

PDF Dökümanı

Ek-6 İlk On Tedarikçi ve Müşteri Listesi

PDF Dökümanı

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

PDF Dökümanı

Europap Tezol Fiyat Tespit Raporu

PDF Dökümanı