ISO 9001 :2015 Kalite Yönetim Sistemi
Kalite Yönetim Sistemlerinin kuruluşu aşamasında uyulması gereken koşulları tanımlayan temel standarttır.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
Çevresel etkilerin dikkate alınarak üretim yapılmasını hedefleyen bir kalite yönetim sistemidir.

ISO 27001 :2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Kuruluş genelinde, bilgi sistemleri ve zayıflıkların nasıl korunacağı konusundaki farkındalığı artırır. Bilginin ve metotlarının doğruluğunun ve bütünlüğünün korunması, içeriğinin değişmemesi sağlanır.

BSCI Sosyal Uygunluk Platformu Üyeliği
BSCI merkezi Belçika Brüksel olan Ticaret Birliği tarafından organize edilmiş olup etik sosyal değerleri inceleme üzerine kuruludur. BSCI Uluslararası İş Örgütü kurullarını esas alır ve tedarikçilerin bu konuda sürekli iyileştirme yapmalarını esas tutar. Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakları ayrımcılık yapılmaması, adil ücret, insana yakışır çalışma saatleri, iş sağlığı ve güvenliği, çocuk işçiliği önleme, genç çalışanlar için özel koruma, güvencesiz çalışmayı önleme, borçların işgücü ödenmesinin önlenmesi, çevrenin korunması etik iş davranışı BSCI’nin temel prensipleri olup firmalardan bu kurallara uymasını ve uygulamasını istemektedir.

Gıdayla Temas Uygunluk Belgesi
Kağıt üretimi esnasında kullanılan hammadde içeriklerinin  ürünlerin gıda ile temas ettiğinde gıdalara geçmediğinin belgelenmesidir.

TOP